USLUGE I DELATNOSTI

Usluge i delatnosti

PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Izrada kompletne projektno – tehničke dokumentacije za sve tipove građevinskih objekata visokogradnje i niskogradnje od početnih idejnih rešenja, idejnih projekata, projekata za građevinsku dozvolu, projekata za izvođenje do projekata izvedenih objekata.

ENERGETSKA EFIKASNOST OBJEKTA

TEHNIČKA KONTROLA PROJEKTA

Vršenje tehničke kontrole projekata za objekte visokogradnje i niskogradnje.
Tehnička kontrola glavnog projekta obuhvata proveru:
– usklađenosti sa svim uslovima i pravilima sadržanim u lokacijskoj dozvoli zakonom i drugim propisima, tehničkim normativima, standardima i normama kvaliteta kao i međusobne usklađenosti svih delova tehničke dokumentacije
– usklađenosti projekta sa rezultatima prethodnih istraživanja (prethodni radovi)
– ocenu odgovarajućih podloga za temeljenje objekata
– proveru tačnosti tehničko-tehnoloških rešenja objekta i rešenja građenja objekata
– stabilnosti i bezbednosti
– racionalnosti projektovanih materijala
– uticaja na životnu sredinu i susedne objekte.

PROJEKAT OZAKONJENJA

Izrada izveštaja o zatečenom stanju i izrada projekata za izvođenje koji podležu reviziji Ministarstva unutrašnjih poslova.
Postupak ozakonjenja objekata omogućava da se nelegalno izgrađeni objekat uvede u zakonske okvire, ucrta u katastar i upiše u zemljišne knjige.
Objekti koji su upisani u katastar omogućavaju vlasniku lakšu prodaju jer ne postoji sumnja u vlasništvo nad objektom, upisani objekat može služiti kao zalog za kredit a možete i osigurati objekat.

PROJEKAT ENTERIJERA

Od konceptualnog dizajna enterijera do izrade radioničkih detalja za opremanje

VRŠENJE NADZORA

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem građevinsko zanatskih radova.

  Stručni nadzor odnosi se na:

 • 1) pripremne radove;

 • 2) građevinske i građevinsko-zanatske radove;

 • 3) ugradnju instalacija, postrojenja i opreme;

 • 4) druge radove koji se izvode u toku građenja objekta.

GRAĐEVINSKI RADOVI

 • – Zemljani radovi

 • – Zidarski radovi

 • – Bravarski radovi

 • – Betonski i armirački radovi

 • – Tesarski i krovopokrivacki radovi

 • – Izolaterski radovi

 • – Limarski radovi

 • – Stolarija

 • – Rušenje

 • – Uređenje slobodnih površina sa ozelenjavanjem

INSTALATERSKI RADOVI

 • – Elektroenergetske instalacije

 • – Hidrotehničke instalacije

 • – Mašinske instalacije

ZAVRŠNI RADOVI

 • – Molersko farbarski radovi

 • – Fasaderski radovi

 • – Suvomontažni radovi

 • – Keramičarski I podopolagački radovi

PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Izrada kompletne projektno – tehničke dokumentacije za sve tipove građevinskih objekata visokogradnje i niskogradnje od početnih idejnih rešenja, idejnih projekata, projekata za građevinsku dozvolu, projekata za izvođenje do projekata izvedenih objekata.