Projekti

Avatar

Opština Bačka Topola

Projektno tehnička dokumentacija sanacije Kaštela u Bajši

Avatar

Opština Ljubovija

Projektno tehnička dokumentacija unapređenja energetske efikasnosti objekta osnovnog obrazovanja „Petar Vragolić“ Gornja Ljuboviđa

Avatar

Klinički centar Srbije

Projektno tehnička dokumentacija na adaptaciji septične i OP sale na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju u ulici Koste Todorovića

Avatar

Klinički centar Srbije

Projektno tehnička dokumentacija za rekonstrukciju podrumskih prostorija za potrebe vešeraja i mrtvačnice uz projekat zaštite dela objekta od kapilarne vlage na objektu koji koriste Klinika za kardiologiju, Klinika za kardiohirurgiju, Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju i Pejsmejker centar

Avatar

Klinički centar Srbije

Projektno tehnička dokumentacija za rekonstrukciju ulazne partije sa stepeništem i nadstrešnicom na Klinici za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju

Avatar

RHMZ

Projektno tehnička dokumentacija za sanaciju fasade na objektu RHMZ-a

Avatar

Dom zdravlja Brus

Projektno tehnička dokumentacija za rekonstrukciju i sanaciju lamele B i C

Avatar

Ministarstvo finansija, Poreska uprava

Projektno tehnička dokumentacija za rekonstrukciju poslovnog prostora Poreske uprave u Beogradu, Zeleni venac 16 i Carice Milice 2

Avatar

Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Studija izvodljivosti i idejno rešenje za izradu projekta izgradnje objekta odeljenja Gradskog centra za socijalni rad i Dnevnog boravka za decu i omladinu ometenu u razvoju u Barajevu

Avatar

Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Studija izvodljivosti i idejno rešenje za izradu projekta rekonstrukcije, sanacije i adaptacije ustanove „Prihvatilište za odrasla i stara lica“

Avatar

Srednja škola „Nikola Tesla“ Batočina

Projektno tehnička dokumentacija za rekonstrukciju objekta Srednje škole „Nikola Tesla“ u Batočini

Avatar

Klinički centar Srbije

Projektno tehnička dokumentacija na sanaciji krova i fasade na Klinici za Neurologiju

Avatar

Klinički centar Srbije

Projektno tehnička dokumentacija na adaptaciji intezivne nege sa pratećim
prostorijama na odeljenju za koštano – zglobne infekcije, sa izmeštanjem ulaza u kliniku, na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju u ulici Koste Todorovića

Avatar

Grad Novi Pazar

Projektno tehnička dokumentacija za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju opšte bolnice u Novom Pazaru

Avatar

Osnovna škola „Kralj Petar I“ Beograd

Projektno tehnička dokumentacija sanacije krovne konstrukcije, krovnog pokrivača i fasade OŠ „Kralj Petar I“

Avatar

Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Beograd

Projektno tehnička dokumentacija za sanaciju fasade i fasadne stolarije

Avatar

Dom za lica ometena u mentalnom razvoju „OTTHON“ Stara Moravica

Projektno tehnička dokumentacija za izgradnju objekta mrtvačnice

Avatar

Grad Užice, Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj

Projektno tehnička dokumentacija za
rekonstrukciju i adaptaciju Službe za hitne intervencije Zdravstvenog centra u Užicu

Avatar

Ministarstvo pravde, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Kazneno – popravni zavod u Požarevcu – Zabeli

Projektno tehnička dokumentacija za adaptaciju hidrantske mreže u Kazneno – popravnom zavodu u Požarevcu – Zabeli

Avatar

Opština Priboj

Projektno tehnička dokumentacija za uanpređenje energetske efikasnosti objekta
Osnovne škole „9. maj“ Sastavci

Projekti

Opština Bačka Topola Opština Ljubovija Klinički centar Srbije Klinički centar Srbije Klinički centar Srbije RHMZ Dom zdravlja Brus Ministarstvo finansija, Poreska uprava Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za socijalnu zaštitu Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za socijalnu zaštitu Srednja škola „Nikola Tesla“ Batočina Klinički centar Srbije Klinički centar Srbije Grad Novi Pazar Osnovna škola „Kralj Petar I“ Beograd Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Beograd Dom za lica ometena u mentalnom razvoju „OTTHON“ Stara Moravica Grad Užice, Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj Ministarstvo pravde, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Kazneno – popravni zavod u Požarevcu – Zabeli Opština Priboj